Besluitvorming en nazorg bij onbedoelde zwangerschap

BESLUITVORMING EN NAZORG BIJ ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP


Dilemma’s en besluitvorming

  • Kies ik voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap?
  • Hoe kom ik tot een zorgvuldig besluit dat recht doet aan gevoel en verstand?

Abortusnazorg

  • Hoe ga ik om met verwarrende en tegenstrijdige gevoelens na de ingreep?
  • Hoe kan ik rouwen als ik zelf deze keus maakte?
  • Hoe ga ik verder na deze ingrijpende gebeurtenis?
  • Hoe verhoud ik me tot mijn partner/verwekker?
  • Als er sprake was van geweld, wat betekent dat voor mij?

  • Ik help dilemma’s helder te krijgen en ondersteun bij zorgvuldige afweging. Na een genomen besluit bied ik nazorg, welke keus je ook maakt. Als je een partner hebt, heb ik oog voor mogelijk verschil in beleving.


Besluitvorming en nazorg bij onbedoelde zwangerschap
JADE Therapie & Coaching - Judith Kooij - Bennekom / Amersfoort