“Vreugde en verdriet horen bij het leven, maar soms is dat moeilijk te verdragen.”

Vragen rondom kinderwens

Bij onvervulde kinderwens

 • begeleiding bij vruchtbaarheidsproblemen,
 • begeleiding bij verliesverwerking van de onvervulde kinderwens en het zoeken naar nieuwe zingeving,
 • besluitvorming bij screening tijdens de zwangerschap,
 • verwerking van zwangerschapsverlies (miskraam en perinatale sterfte.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Je krijgt een relatie, je wilt kinderen en je krijgt een gezin. Maar wat betekent het voor een paar als de gewenste zwangerschap uitblijft.

Of wanneer de zwangerschap eindigt in een miskraam of overlijden van je kind in de baarmoeder.

Mannen en vrouwen benaderen de werkelijkheid vaak verschillend, verwerken anders. Hoe ga je om met verschillen in beleving, hoe blijf je elkaar nabij? Wat deel je met familie, vrienden, collega’s?

Als ervaren coach bied ik je steun en begeleiding om je weg te vinden, om te gaan met oplopende spanning en onzekerheid.

Bij screening tijdens de zwangerschap

Begeleiding bij dilemma’s en besluitvorming:

 • Kies je wel of niet voor screening gedurende je zwangerschap?
 • Dilemma’s en afwegingen – wat als je kind gehandicapt blijkt?
 • Afbreken of uitdragen?
 • Hoe kom je samen tot een besluit?
 • Het belang van goede nazorg.

Ik help dilemma’s helder te krijgen en ondersteun bij zorgvuldige afweging.
Na een genomen besluit bied ik nazorg, welke keus je ook maakt.
Daarbij heb ik oog voor verschil in beleving van partners.

Bij onbedoelde zwangerschap

Begeleiding bij dilemma’s en besluitvorming:

 • Kies ik voor afbreken of uitdragen van de zwangerschap?
 • Hoe kom ik tot een zorgvuldig besluit dat recht doet aan gevoel en verstand?

Nazorg bij de keuze voor abortus:

 • Hoe ga ik om met verwarrende en tegenstrijdige gevoelens na de ingreep?
 • Hoe kan ik rouwen als ik zelf deze keuze maak?
 • Hoe ga ik verder na deze ingrijpende gebeurtenis?
 • Hoe verhoud ik me tot mijn partner/verwekker?
 • Als er sprake was van geweld, wat betekent dat voor mij?

Ik help dilemma’s helder te krijgen en ondersteun bij zorgvuldige afweging. Na een genomen besluit bied ik nazorg, welke keus je ook maakt. Als je een partner hebt, heb ik oog voor mogelijk verschil in beleving.

Vragen rondom kinderwens

Voor alle vragenstukken rondom onvervulde kinderwens of dillema's en keuzes tijdens de zwangerschap kun je bij mij terecht.

Neem contact op