Het leven heeft mij wijsheid en mededogen geleerd.

Contextuele benadering

Ieder mens wordt geboren uit een vader en een moeder. Familiebanden kunnen positief en negatief beleefd worden. Je kunt de relaties zelfs verbreken, maar toch blijf je verbonden met je familiegeschiedenis.

Ervaringen als kind kleuren iemands volwassen leven. Gemis en verlies in het heden activeren ervaren tekorten en onverwerkte pijn uit het verleden. Aangedaan onrecht en tekort worden vaak onbedoeld verhaald op partner en kinderen.

  • je valt terug op oude patronen of overlevingsstrategie√ęn,
  • je wordt teleurgesteld in wat je verwacht van naasten,
  • je blijft met lege handen staan.

Contextuele therapie werkt met familieopstellingen en genogrammen. Zo ontstaat zicht op gevoeld gemis en oude patronen. Deze benadering helpt die patronen te doorbreken en te rouwen om wat niet ongedaan gemaakt kan worden.

Centraal staat het doorwerken van dat wat last bezorgt in het heden zonder de echo’s van het verleden te negeren. Zo kan een ander perspectief ontstaan.

Contextuele therapie

Ik gebruik de contextuele benadering bij diverse vraagstukkken.

Lees meer